Grejaci za industriju i specijalne namene
Grejaci za ugostiteljstvo i pekarstvo
Grejaci za domacinstvo i siroku potrosnju
Ostali proizvodi

    OREBRENI GREJAČI

     Imaju povećanu grejnu površinu čime se postiže smanjenje temperature na cevi i produžava radni vek grejača. Orebravanje se izvodi prohromskom trakom ili limenim lamelama. Odvođenje toplote je najčešće prinudnom konvekcijom – pomoću ventilatora.
     Namena: Komore za plastifikaciju, vakumiranje, pakovanje, kanalski grejači, ventilacija, klimatizacija priprema toplog vazduha, sušare, tople zavese, zaštita od pojave kondenzacije u elektropostrojenjima kao što su elektrorazvodni i drugi ormani, transformatorske ćelije i visokonaponski prekidači, visokonaponski elektromotori.

 
    GALVANSKI GREJAČI

     Galvanski grejači sa zaštitnom oblogom izrađuju se u cevima od porcelana, titana ili prohroma, u zavisnosti od medija u kome rade. Moguća je zamena keramičkog grejnog uloška bez promene zaštitne obloge. Cevni galvanski grejači se proizvode od prohroma i mogu se savijati na različite načine kako bi se njihov oblik prilagodio obliku kade i načinu ugradnje.
     Namena: Zagrevanje fluida u uređajima i linijama za razne vrste površinskih zaštita i druge hemijske i elektrohemijske procese.

    GREJNI KABLOVI

     Paralelni grejni kablovi konstantne snage (15 do 45 W/m) su jednostavni za ugradnju i veoma savitljivi. Dužina svake grejne sekcije iznosi 1m. Ovi kablovi su ojačani (širmovani) metalnim pletivom radi zaštite od mehaničkih oštećenja.
     Namena: Održavanje temperature u cevovodima, rezervoarima, kontejnerima i sudovima, odleđivanje slivnika, oluka i krovova, zaštita od pojave leda kod cevi za naftu i vodovovodnih cevi, zagrevanje vrata i podno grejanje hladnjača, odleđivanje isparivača i tacni isparivača.

    GREJAČI ZA DILATACIONE ZAVRTNJE

     Postavljaju se u rupe na zavrtnjevima koji spajaju delove velikih dimenzija i masa. Zagrevanjem se omogućava zavrtanje i odvrtanje, a hlađenjem se ostvaruje čvršći spoj navojne veze. Standardni prečnici su: Ø18, Ø24, Ø25, Ø26 i Ø28mm, a dužine prema zahtevu korisnika.
     Namena: Zavrtnji na velikim električnim mašinama, turbinama, generatorima, brodskim motorima, presama i drugim uređajima specijalne namene.

    PRATEĆI GREJAČI

     Ovo su meko ožareni bakarni grejači koji se lako mogu savijati tako da prate krivine cevovoda. Postavljaju se duž spoljašnjih površina cevi najčešće pomoću šelni. Njihova uloga je da indirektnim zagrevanjem materijal u cevnim instalacijama održi u tečnom stanju u slučaju niskih temperatura okoline. Isporučuju se sa zaštitnim lulicama i uvodnicima za kablove.
     Namena: Zagrevanje instalacija sa mazutom ili drugim materijalima u toplanama i sličnim postrojenjima.

        ULIVENI I UPRESOVANI GREJAČI

     Grejači zaliveni u silumin ili upresovani u prethodno pripremljene žlebove u komadima od čelika, mesinga, bronze, aluminijuma i sl. omogućavaju ravnomerniji raspored temperature na delovima sa većom grejnom površinom. Proizvode se u najrazličitijim oblicima i dimenzijama koje određuje korisnik. U ove grejače su najčešće ugrađeni termostati ili sonde za regulaciju temperature.
     Namena: Industrija plastike (ekstruderi, zavarivanje plastike), mašine za pakovanje i leplenje, zagrevanje alata i delova mašina, zagrevanje vazduha.

        GREJAČI ZA RASHLADNU TEHNIKU

     Cevni grejači za odleđivanje isparivača i posuda (tacni) isparivača na hladnjačama imaju posebno izvedene završetke sa poboljšanom otpornošću na vlagu. Osim toga upotrebljavaju se i za rashladne vitrine, frižidere i druge rashhladne uređaje.
     Za zagrevanje ulja pre puštanja kompresora rashladnih postrojenja u rad koriste se patron grejači. Mogu biti direktno uronjeni u ulje ili se primenjuju za indirektno zagrevanje. Ovi grejači su otporni na dejstvo vlage iz radnog okruženja i izrađuju se sa zaštitnim pancir crevima.
     Za sprečavanje pojave leda na vratima hladnjača, podno grejanje hladnjača, odleđivanje isparivača i tacni isparivača sve veću primenu nalaze savitljivi paralelni grejni kablovi.

        GREJAČI ZA MEDICINSKE UREĐAJE

     U posebnu grupu su izdvojeni grejači koji se koriste na uređajima i opremi u ambulantama, ordinacijama, laboratorijama, institutima, veterinarskim stanicama, farmaceutskoj industriji.
     Namena: Suvi i parni sterilizatori za sterilizaciju instrumenata i pribora, sterilizaciju i sušenje praškastih materijala, destilatori za proizvodnju destilovane vode ili ekstrakciju ulja, autoklavi, peći za stomatološke ordinacije.

        URANJAJUĆI GREJAČI

     Predstavljaju najčešće rešenje za direktno zagrevanje tečnosti kao što su: voda, razne vrste ulja i rastvora. Kompletna grejna površina ovih grejača je potopljena u medij koji se zagreva. Grejni štapovi se zavaruju na prirubnice sa cevnim ili metričkim navojem ili ravne tzv. "slepe" prirubnice. U zavisnosti od potrebe, isporučuju se sa termostatskim cevima i zaštitnim kapama ili kućištima.
     Namena: Zagrevanje termalnih ulja, dogrejači mazuta, parogeneratori, duplikatori (reaktori), zagrevanje ulja u reduktorima.

 
        PATRON GREJAČI

     Izrađuju se u cevima od mesinga ili prohroma standardnog prečnika od Ø6 do Ø30mm, dok se ostali rade po porudžbini. Dužina grejača prema zahtevu korisnika. Postoji veći broj varijanti patron grejača: klasična varijanta (sa izvodima na jednu ili obe strane), sa bočnim izvodima, sa zaštitnim crevima, sa navojnim prirubnicama, sa kliznim kontaktima, sa ugrađenom sondom ili termoparom, srednjeučinski, visokoučinski, sa jednim izvodom - za niske napone.
     Namena: Industrija plastike, mašine za pakovanje, obućarska, gumarska, prehrambena, drvoprerađivačka, hemijska industrija, zagrevanje različitih delova mašina i alata, zagrevanje tečnosti.

 
        KERAMIČKI INFRA GREJAČI

     Omogućavaju inracrveno zagrevanje materijala. Grejna spirala je zaštićena sa idealno glatkim vatrostalnim materijalom. Proizvode se u dve dimenzije: 122x60mm i 245x60mm. Postoji mogućnost ugradnje termopara u grejač radi kontrole temerature.
     Namena: Industrija plastike, gume, tekstila, hartije, štamparstvo, farbanje, prehrambena industrija. Za vakumiranje, pakovanje, termofiksiranje, termoformiranje delova, predgrevanje, pečenje farbanih komada, pečenje emajla, sušenje duvana, tekstila, lepka, boja.

 
        GREJAČI NA TEHNIČKOJ KERAMICI

     Ovom grupom je obuhvaćen veći broj konstruktivno različitih grejača kojima je zajedničko to da su grejne spirale montirane na nosače od tehničke keramike. Toplota se prenosi radijacijom, konvekcijom ili prinudnom konvekcijom. Rade na vazduhu ili se koriste za indirektno zagrevanje tečnosti.
     Namena: Tople zavese, sušare, letkoni, industrijski fenovi, dogrejači mazuta, industrijske peći za termičku obradu, peći za keramiku.

 
        GREJNE SPIRALE, ŽICE I TRAKE

     Omogućavaju zagrevanje do 1300°C. Izrađene su od visokolegiranih materijala sposobnih da izdrže visoke radne temperature (kanthal ili nikrothal). Prečnici žice od Ø0.1mm do Ø5mm. Širok izbor dimenzija poprečnog preseka traka. Dimenzije, oblici, snaga i napon grejnih spirala po želji kupca. Spirale se najčešće montiraju na keramičke nosače raznih vrsta.
     Namena: Industrijske i metalurške elektro peći svih vrsta, konvektorsko zagrevanje prostora, topli vazduh, vakumiranje, pakovanje, sušare.

 
        SPECIJALNI CEVNI GREJAČI

     Nakon višegodišnjeg rada i usavršavanja razvijen je širok spektar cevnih grejača za specijalne namene. Veliki izbor mehaničkih i električnih priključaka omogućava jednostavnu montažu i demontažu, kao i priključenje grejača na električnu mrežu. Pri naručivanju je potrebno dati kompletne informacije o nameni, radnim uslovima, dimenzijama prostora za ugradnju i sl. na osnovu kojih se može projektovati i proizvesti kvalitetan grejač.
     Namena: Grejanje i sušenje praškastih materijala, grejanje alata i delova mašina, olovne kade, alkalne i sone kade, kade sa razređenim kiselinama, grejači za rad na niskim temperaturama, zagrevanje lokomotiva i tramvaja, zagrevanje šinskih skretnica.

 
        OTPORNICI

     Izrađuju se od visokokvalitetne otporne NiCr žice radijalno namotane na gladak ili ožlebljen keramički nosač. Mogu biti zaštićeni cementnim premazom koji obezbeđuje mehaničku zaštitu, učvršćuje žicu, dobro odvodi i odlično podnosi visoke temperature. Tolerancija snage ±10%, ±5%, a prema zahtevu i niže. Moguća je izrada otpornika na nestandardnim keramičkim nosačima ili prema uzorku.
     Namena: Pokretanje elektromotora.

 
 

 

    ELEKTROTERMIJA d.o.o.
        Užice - Bela Zemlja - Srbija
        031/572-114 ; 570-005 ; 570-405
Povratak na pocetnu stranu Reference Kvalitet Kontakt O nama Proizvodni program